ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ: Oλιγομελή, αλλά και κλειστά κατόπιν συμφωνίας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Είτε αποκλειστικά, είτε ως συμπληρωματικά των μαθημάτων στο τμήμα, κυρίως για λόγους προσαρμογής στην αρχή.

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: Μετά την λήξη της σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο.

ΒΙΒΛΙΑ: Παρέχονται δωρεάν. Πλήρως καταρτισμένα βοηθήματα, θεωρίας, μεθοδολογίας, ασκήσεων, παραδειγμάτων, γραμμένα ή επιμελημένα από τους καθηγητές του φροντιστηρίου.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου μας, με τράπεζες θεμάτων, ομαδοποιημένα παραδείγματα ειδικών θεμάτων, αντιπροσωπευτικές λυμένες ασκήσεις, διαγωνίσματα, κ.τ.λ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 3ΩΡΑ & ΩΡΙΑΙΑ): Τα επαναληπτικά είναι 3ωρα και γράφονται Κυριακές στις 5.30 μ.μ. (έναρξη η πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου), με συγκεκριμένο πρόγραμμα τριών κύκλων, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα του τρίτου κύκλου είναι ολικά της ύλης και επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων αν αφορούν την Γ' Λυκείου.

Τα ωριαία (tests), αφορούν στοχευμένη ύλη, γράφονται μέσα στην εβδομάδα και στον κατάλληλο χρόνο που θα επιλεγεί από τον αρμόδιο καθηγητή.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ, κατά την διάρκεια της χρονιάς, όταν αυτό χρειαστεί, στην περίπτωση που ο μαθητής, για οποιουσδήποτε λόγους, έχει απορίες ή κενά, που δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα στο τμήμα.

ΕΝΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ (ΔΙΑΡΚΗΣ). Επί πλέον δύο γενικές προκαθορισμένες εννημερώσεις, το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου, εκτός απροόπτου, οπότε η εννημέρωση γίνεται το επόμενο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ, σε κάθε μάθημα, που να αποτελούνται από μαθητές με παρόμοιο επίπεδο γνώσεων, ώστε και ο μαθητής που δεν έχει ιδιαίτερα «κενά», να προχωρά πιο εντατικά σε επόμενες γνώσεις, αλλά και ο μαθητής με περισσότερα «κενά», να μπορεί πιο οικεία να τα καλύψει, παράλληλα με τις τρέχουσες γνώσεις.

AYΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, όπως ισχύουν ή όπως θα ισχύσουν (αποστάσεις, απολυμάνσεις).  Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε εξέλιξη και με την εφαρμογή της τεχνολογίας, όπου θα χρειαστεί.