* Τα μαθήματα της Γ' Λυκείου, αρχίζουν στις 16 Αυγούστου, αφού μεσολαβήσουν προαιρετικές επαναλήψεις και διαγνωστικά tests από 8 Αυγούστου.

  * Συνεχίζουμε, με μία εβδομάδα διακοπών τα Χριστούγεννα και μία το Πάσχα, έως τις 20 - 22 Μαϊου 2023 με πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων & διαγωνισμάτων (3ωρων & ωριαίων).

Από 24 Μαϊου έως το τέλος των εξετάσεων (περίπου 12 - 13 Ιουνίου 2024) με προσαρμοσμένο πρόγραμμα.

 * Η Β' Λυκείου, ξεκινά στις 5 Σεπτεμβρίου, αφού μεσολαβήσουν προαιρετικές επαναλήψεις και διαγνωστικά tests από 24 Αυγούστου.

 * Η Α' λυκείου και το Γυμνάσιο, στις 5-9 Σεπτεμβρίου, αφού μεσολαβήσουν προαιρετικές επαναλήψεις και διαγνωστικά tests από 24 Αυγούστου.

 * Η Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ, στις 11 Σεπτεμβρίου, αφού μεσολαβήσουν προαιρετικές επαναλήψεις και διαγνωστικά tests από 24 Αυγούστου.

 *Τα τρίωρα διαγωνίσματα, αρχίζουν αρχές Οκτωβρίου,  σε τρεις τουλάχιστον κύκλους διαγωνισμάτων.

Τα μονόωρα, ένα τουλάχιστον ανά μάθημα και ανά τρίμηνο.

 

*Tα βιβλία μας είναι γραμμένα από τον διδάσκοντα καθηγητή. Περιέχουν θεωρία, μεθοδολογία, ασκήσεις όλων των επιπέδων και μορφών, barcodes που δίνουν πρόσβαση στις πιο γνωστές τράπεζες θεμάτων αλλά και σε λυμένες ενδεικτικές ασκήσεις τους.

Μαζί με τα σχολικά βιβλία και τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου (http://www.paideiak.gr ) καλύπτεται όλο το φάσμα της ύλης και των απαιτήσεων των εξετάσεων.

 

*Σε περίπτωση που χρειαστεί αναπλήρωση γνώσεων, για διάφορους λόγους και αυτή δεν είναι δυνατή μέσα στο τμήμα, ορίζεται ιδιαίτερο μάθημα.

 

*Δύο γενικές ενημέρώσεις κηδεμόνων. Η πρώτη τέλος Νοεμβρίου και η δεύτερη αρχές Μαρτίου. Κατά τα άλλα, υπάχει ενημέρωση και επικοινωνία, κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμη, είτε από τον καθηγητή, είτε από τον κηδεμόνα.

 

*Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση ή εννημέρωση ή πληροφορία, που αφορά το φροντιστήριο ή το εκπαιδευτικό σύστημα κ.τ.λ., στην διάθεσή σας, είτε τηλεφωνικά είτε στο φροντιστήριο.